Медицински софтуер за СИМП, ОПЛ, МЦ и ДКЦ!


Информационни системи,
обхващащи изцяло медицинските дейности в доболничната помощ.
Прочети повече

Системи за Видеонаблюдение!


Ние проектираме, доставяме и изграждаме професионални системи за видеонаблюдение.
Прочети повече

Всеки бизнес заслужава да има уебсайт!


Управлявай лесно своя сайт с хостинг,
в който ще намериш всичко необходимо за най-доброто
представяне на твоя онлайн бизнес.
Прочети повечеИзбери ХостингРегистрирай Домейн

Имате затруднения с отчитането в ПИС на НЗОК?...

 
Разгледайте нашия софтуер и ще се убедите, че има и лесен начин.

Основни предимства на програмата

- Бързо и лесно създаване на месечен електронен отчет (XML)

- Бързо и лесно създаване на спецификация и месечен отчет

- Бързо и лесно създаване на фактури към РЗОК - Подготовка на pdf отчетите с един клик

- Автоматично подписване с електронен подпис на отчетите за ПИС

- Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК - Бързо обработване на първичните медицински документи (попълване и отпечатване)

- Множество контроли за предпазване от грешки при въвеждане на информацията

- Голямо разнообразие от допълнителни справки - Голям набор от предварително въведени номенклатури

- Възможност за работа със собствени диагнози

- Отпечатване на първичните медицински документи

- Автоматична проверка на здравноосигурителния статус на пациента в НАП

- Възможност за работа на един компютър или в мрежа (групови практики)

- Контрол върху достъпа до информация в програмата по потребители

- Автоматично архивиране на данните

- Автоматично актуализиране през Интернет

Улеснения при работа

- Бърз достъп до досието на даден пациент

- На един екран: данни за прегледи - орален статус и извършени дейности по пакети, осигурителен статус, издадени документи и други;

- Въвеждане на диагноза по МКБ 10 с изписване на няколко букви от нея;

- Създаване на 'Месечен електронен отчет (в XML формат)' към РЗОК с вградена проверка за коректност на отчитаните данни;

- Равностойна работа с мишка и клавиатура;