Медицински софтуер за СИМП, ОПЛ, МЦ и ДКЦ!


Информационни системи,
обхващащи изцяло медицинските дейности в доболничната помощ.
Прочети повече

Системи за Видеонаблюдение!


Ние проектираме, доставяме и изграждаме професионални системи за видеонаблюдение.
Прочети повече

Всеки бизнес заслужава да има уебсайт!


Управлявай лесно своя сайт с хостинг,
в който ще намериш всичко необходимо за най-доброто
представяне на твоя онлайн бизнес.
Прочети повечеИзбери ХостингРегистрирай Домейн

Нисет - ЛАБ

ОДОБРЕН ОТ НАП

 и отговарящ на изискванията на наредба Н-18 за "облекчено СУПТО" по чл. 52а ал.2

Не е необходимо да свързвате касовия си апарат към компютъра

Не е необходимо да закупувате и инсталирате допълнителни модули

Не е необходимо да декларирате пред НАП всяка нова версия

Имате свобода при въвеждане, редакция и изтриване на медицинските данни
Напълно съобразен с изискванията на НЗОК

Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК

Следене на необходимите дейности по всяка диагноза

Повече от 14 години на пазара
Лесен за усвояване, бърз и удобен

Проверка на резултати през интернет

Работа с манипулационни

Вграден качествен контрол

Нисет-Лаб е специализиран медицински софтуер за обслужване дейността на медико-диагностични лаборатории (МДЛ).

Продуктът е на пазара от 2003 г. и към днешна дата над 100 лаборатории в цялата страна предпочетоха нашият софтуер.

Разработен след детайлно прочване на процесите в медицинските лаборатории, развиван и поддържан през годините, днес Нисет-Лаб притежава изключително богата функционалност.

Предлага улеснено въвеждане на данните от постъпващите направления, следене на извършваните дейности по тях, работа с различни пакети изследвания, автоматично 'водене' на журналите в лабораторията.

Притежава пълния обем отчетност към НЗОК и РЦЗ, позволява въвеждане и отчитане на платени дейности, както и такива към други договорни партньори (външни лаборатории подизпълнители) и здравно-осигурителни фондове.

Софтуерният продукт Нисет-Лаб "Експерт" е официално одобрен от НЗОК и отговаря на всички актуални изисквания към отчетността на МДЛ, сключили договор с РЗОК.

Основни функционални възможностти
 • Пълна функционалност, необходима за отчитане към РЗОК;
 • Връзка с лабораторни уреди;
 • Бързо и лесно въвеждане на данни от направленията за медико-диагностична дейност;
 • Интелигентни контролни алгоритми и подсказки намаляват грешките при въвеждане на данните;
 • Пълна свобода за организиране на платените изследвания - по пакети и вид на изследванията;
 • Лабораторни журнали - задаване и отпечатване на произволен брой и вид;
 • Отпечатване на резултати от изследвания и лабораторни журнали;
  • Печат на всички изследвания за пациент за деня;
  • Печат на изследвания, назначени от конкретен лекар за деня;
  • Печат на всички изследвания за конкретен лекар;
  • Специализиран печат за рентгенова лаборатория;
 • Голям брой предварително въведени номенклатури – изследвания, ЕКАТТЕ, МКБ-10 и много други;
 • Създаване и ползване на шаблонни текстове при описване на резултатите от образна диагностика;
 • Голямо разнообразие от справочна информация;
 • Следене и отчитане на използваните филми в рентгенова лаборатория;
 • Описание на зъбни снимки;
 • Съхраняване на графична информация от рентгенови снимки;
 • Референтни стойности, въведени и отпечатвани съобразно с възрастта и пола на пациента;
 • Контрол върху достъпа до информацията по потребители;
 • Създаване на справки и отчети за извършена дейност по потребители;
 • Автоматично внасяне  (импорт) на данни за пациенти и лекари;
 • Автоматично архивиране на базата данни през избран период;
 • Проверка на осигурителния статус на пациента в базата на НАП - с натискане на един бутон;
 • Възможност за работа в локална мрежа;
 • Възможност за работа с регистратура;
 • Възможност за публикуване на резултати от изследвания в Интернет (за повече информация натисни тук).