Медицински софтуер за СИМП, ОПЛ, МЦ и ДКЦ!


Информационни системи,
обхващащи изцяло медицинските дейности в доболничната помощ.
Прочети повече

Системи за Видеонаблюдение!


Ние проектираме, доставяме и изграждаме професионални системи за видеонаблюдение.
Прочети повече

Всеки бизнес заслужава да има уебсайт!


Управлявай лесно своя сайт с хостинг,
в който ще намериш всичко необходимо за най-доброто
представяне на твоя онлайн бизнес.
Прочети повечеИзбери ХостингРегистрирай Домейн

Нисет - СИМП

ОДОБРЕН ОТ НАП

 и отговарящ на изискванията на наредба Н-18 за "облекчено СУПТО" по чл. 52а ал.2

Не е необходимо да свързвате касовия си апарат към компютъра

Не е необходимо да закупувате и инсталирате допълнителни модули

Не е необходимо да декларирате пред НАП всяка нова версия

Имате свобода при въвеждане, редакция и изтриване на медицинските данни
Напълно съобразен с изискванията на НЗОК

Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК

Следене на необходимите дейности по всяка диагноза

Повече от 14 години на пазара
Лесен за усвояване, бърз и удобен

Автоматично включване в диспансерен регистър

Следене на регулативните стандарти

Над 500 клиента в цялата страна

Един от най-добрите продукти на пазара само за 27.50 лв./месец!

Поискайте безплатна демо версия или презентация за да се убедите сами!

Защо да избера Нисет-СИМП ?
 • Бързо и лесно създаване на месечен електронен отчет (XML) за отчитане в ПИС
 • Бързо и лесно създаване на спецификация и месечен отчет
 • Бързо и лесно създаване на фактури към РЗОК
 • Подготовка на pdf отчетите с един клик и публикуване в ПИС
 • Автоматично подписване с електронен подпис на отчетите за ПИС
 • Автоматично отчитане в ПИС на НЗОК
 • Автоматична проверка на здравно-осигурителния статус на пациент в НАП
 • Автоматична проверка на пенсионния статус на пациента в НОИ
 • Автоматична проверка за валидността на данните на изпращащия лекар в ПИС на НЗОК
 • Автоматична проверка на валидността на номера на рецептурната книжка и диагнозите, за
  които тя е заверена в ПИС на НЗОК
 • Автоматизирана проверка на издадените болнични листове на даден пациент - за 2 години
  назад, спрямо датата на издаване на новия болничен лист
 • Автоматизирано изпращане в НОИ на издадените електронни болнични листове и решения по обжалването им
 • Спестява време при оформянето на документацията към прегледа - въвеждането на данните и отпечатването им отнема около 2 минути;
 • Бързо адаптиране към измененията в нормативната база посредством своевременни актуализации;
 • Спестява време при изготвяне на справките и отчетните таблици, изисквани от РЗОК и РЦЗ;
 • Автоматично водене на регистри - Диспансерен, Майчино здравеопазване, Детско здравеопазване
 • Автоматично следене на регулативни стандарти
 • Множество справки и отчети, наложени и проверени в практиката, подпомагащи лекарите;
 • Възможност за работа в мрежа ( групови практики )